ศศิกัณห์ https://sasikan-may.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-05-2012&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-05-2012&group=2&gblog=34 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวต่อไป...ทางไหนดี?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-05-2012&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-05-2012&group=2&gblog=34 Fri, 11 May 2012 2:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=31-12-2008&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=31-12-2008&group=2&gblog=32 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2009]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=31-12-2008&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=31-12-2008&group=2&gblog=32 Wed, 31 Dec 2008 5:23:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-12-2008&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-12-2008&group=2&gblog=31 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึก...บังคับกันไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-12-2008&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-12-2008&group=2&gblog=31 Sun, 28 Dec 2008 22:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-12-2008&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-12-2008&group=2&gblog=30 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[คน ป. ปลาตากลม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-12-2008&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-12-2008&group=2&gblog=30 Tue, 02 Dec 2008 0:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2008&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2008&group=2&gblog=29 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[sense]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2008&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2008&group=2&gblog=29 Tue, 25 Nov 2008 8:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-10-2008&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-10-2008&group=2&gblog=28 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[เกรดตัวแรกของชีวิตนักศึกษา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-10-2008&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-10-2008&group=2&gblog=28 Wed, 29 Oct 2008 22:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-09-2008&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-09-2008&group=2&gblog=27 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านของเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-09-2008&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-09-2008&group=2&gblog=27 Mon, 15 Sep 2008 1:17:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=10-08-2008&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=10-08-2008&group=2&gblog=26 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเด็กดอย...สามเดือนที่ผ่านมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=10-08-2008&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=10-08-2008&group=2&gblog=26 Sun, 10 Aug 2008 15:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-05-2008&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-05-2008&group=2&gblog=25 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[สองสัปดาห์ในเชียงราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-05-2008&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-05-2008&group=2&gblog=25 Sun, 25 May 2008 13:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-05-2008&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-05-2008&group=2&gblog=24 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวใหม่ของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-05-2008&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-05-2008&group=2&gblog=24 Mon, 12 May 2008 0:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-02-2008&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-02-2008&group=2&gblog=23 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[จบม.ปลายได้สักที]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-02-2008&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-02-2008&group=2&gblog=23 Wed, 27 Feb 2008 20:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-02-2008&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-02-2008&group=2&gblog=22 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกแค่วันเดียวเท่านั้น!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-02-2008&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-02-2008&group=2&gblog=22 Thu, 14 Feb 2008 14:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-02-2008&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-02-2008&group=2&gblog=21 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[...นึกขึ้นได้...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-02-2008&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-02-2008&group=2&gblog=21 Sun, 03 Feb 2008 15:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-01-2008&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-01-2008&group=2&gblog=20 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ไหม "ฉัน"...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-01-2008&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-01-2008&group=2&gblog=20 Fri, 18 Jan 2008 22:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-01-2008&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-01-2008&group=2&gblog=19 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[...เด็ก...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-01-2008&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=12-01-2008&group=2&gblog=19 Sat, 12 Jan 2008 15:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-01-2008&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-01-2008&group=2&gblog=18 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[...เหน็ดเหนื่อย...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-01-2008&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-01-2008&group=2&gblog=18 Tue, 08 Jan 2008 14:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-10-2007&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-10-2007&group=2&gblog=17 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรกันนักกันหนาวะ!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-10-2007&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-10-2007&group=2&gblog=17 Fri, 26 Oct 2007 10:21:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-10-2007&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-10-2007&group=2&gblog=16 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[...เศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิต...(เกรดออกแล้วด้วย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-10-2007&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=15-10-2007&group=2&gblog=16 Mon, 15 Oct 2007 19:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-10-2007&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-10-2007&group=2&gblog=15 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันสารทเดือนสิบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-10-2007&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-10-2007&group=2&gblog=15 Thu, 11 Oct 2007 12:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-10-2007&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-10-2007&group=2&gblog=14 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขจากการอ่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-10-2007&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-10-2007&group=2&gblog=14 Tue, 09 Oct 2007 13:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-10-2007&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-10-2007&group=2&gblog=13 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยเท้าแห่งความทรงจำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-10-2007&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-10-2007&group=2&gblog=13 Mon, 01 Oct 2007 18:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-09-2007&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-09-2007&group=2&gblog=12 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[เราคืออภิมหาโคตรควายกระบือจวยมูลโซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-09-2007&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-09-2007&group=2&gblog=12 Fri, 14 Sep 2007 21:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-08-2007&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-08-2007&group=2&gblog=11 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[บริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-08-2007&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-08-2007&group=2&gblog=11 Tue, 21 Aug 2007 23:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-08-2007&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-08-2007&group=2&gblog=10 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ตกลงไปในสนามสอบมหา'ลัยครั้งแรกในชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-08-2007&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-08-2007&group=2&gblog=10 Sat, 18 Aug 2007 16:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-12-2011&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-12-2011&group=8&gblog=8 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[My Angel "Urassaya Sperbund"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-12-2011&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-12-2011&group=8&gblog=8 Sat, 24 Dec 2011 0:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-09-2008&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-09-2008&group=8&gblog=7 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นที่เล็กๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-09-2008&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=03-09-2008&group=8&gblog=7 Wed, 03 Sep 2008 23:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2008&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2008&group=8&gblog=6 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[นานๆ นะๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2008&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2008&group=8&gblog=6 Tue, 29 Jul 2008 20:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-07-2008&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-07-2008&group=8&gblog=4 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้แต่ไม่อยากถาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-07-2008&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=08-07-2008&group=8&gblog=4 Tue, 08 Jul 2008 19:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-10-2007&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-10-2007&group=8&gblog=3 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[Shoot'em Up ยิงแม่งเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-10-2007&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-10-2007&group=8&gblog=3 Tue, 02 Oct 2007 13:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-06-2007&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-06-2007&group=8&gblog=2 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[คาซึยะ คาเมนาชิ ที่(หลง)รัก(รูป)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-06-2007&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=24-06-2007&group=8&gblog=2 Sun, 24 Jun 2007 14:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-06-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-06-2007&group=8&gblog=1 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งหนึ่งซึ่งเราเคยคลั่งเชียร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-06-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=09-06-2007&group=8&gblog=1 Sat, 09 Jun 2007 20:28:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2007&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2007&group=7&gblog=2 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ควันหลง Phuket Carnival at Patong beach ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2007&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=25-11-2007&group=7&gblog=2 Sun, 25 Nov 2007 19:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-07-2007&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-07-2007&group=7&gblog=1 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตกลำปี จ. พังงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-07-2007&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-07-2007&group=7&gblog=1 Fri, 06 Jul 2007 21:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=20-08-2007&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=20-08-2007&group=6&gblog=3 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบและความนัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=20-08-2007&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=20-08-2007&group=6&gblog=3 Mon, 20 Aug 2007 14:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2007&group=6&gblog=1 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีลองกอง...ที่แสนอร่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=29-07-2007&group=6&gblog=1 Sun, 29 Jul 2007 10:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=8 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากถึงสัตวแพทย์ที่เคารพทุกท่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=8 Wed, 02 Apr 2008 13:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=7 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟจากไป 9 วันแล้วสินะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=02-04-2008&group=5&gblog=7 Wed, 02 Apr 2008 11:14:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-03-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-03-2008&group=5&gblog=6 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA["ไลก้า" หมาจอมซน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-03-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-03-2008&group=5&gblog=6 Tue, 18 Mar 2008 12:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-02-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-02-2008&group=5&gblog=5 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญชีหมาดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-02-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-02-2008&group=5&gblog=5 Tue, 26 Feb 2008 10:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-01-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-01-2008&group=5&gblog=4 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA["ขาว&เทา" กระต่ายคู่แรกในชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-01-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=27-01-2008&group=5&gblog=4 Sun, 27 Jan 2008 18:44:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-12-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-12-2007&group=5&gblog=3 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[nook ของขวัญของพี่ชายที่จากไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-12-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-12-2007&group=5&gblog=3 Tue, 18 Dec 2007 18:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรอบ 1 ปี ที่ mickey จากไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 Tue, 11 Dec 2007 10:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=05-11-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=05-11-2007&group=5&gblog=1 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[...6 พฤศจิกายน...วันนี้มอบให้เพื่อนแท้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=05-11-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=05-11-2007&group=5&gblog=1 Mon, 05 Nov 2007 18:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=16-10-2007&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=16-10-2007&group=4&gblog=6 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA["ของขวัญแห่งหัวใจ" by "วีสาม & พิมลพัทธ์ & คีตภา"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=16-10-2007&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=16-10-2007&group=4&gblog=6 Tue, 16 Oct 2007 10:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-10-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-10-2007&group=4&gblog=5 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA["กราฟหัวใจ...อุ่นละไมไอรัก" & "ต่อรักเติมใจ" by..."tiara"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-10-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=06-10-2007&group=4&gblog=5 Sat, 06 Oct 2007 18:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-07-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-07-2007&group=4&gblog=4 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA["OXFORD STORY" by "1981"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-07-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=21-07-2007&group=4&gblog=4 Sat, 21 Jul 2007 20:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-06-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-06-2007&group=4&gblog=2 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้เงาตะวัน... หลักการเป็นมนุษย์ข้อใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-06-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=18-06-2007&group=4&gblog=2 Mon, 18 Jun 2007 13:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=23-07-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=23-07-2007&group=3&gblog=2 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[เขี้ยว : คมทวน คันธนู นวนิยายแห่งยุวชีวิต เพื่อเมตตาธรรม ความรัก และอหิงสา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=23-07-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=23-07-2007&group=3&gblog=2 Mon, 23 Jul 2007 20:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-06-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-06-2007&group=3&gblog=1 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฮดี้ : โยฮานนา สปีรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-06-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=01-06-2007&group=3&gblog=1 Fri, 01 Jun 2007 21:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=04-08-2007&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=04-08-2007&group=2&gblog=9 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้อารมณ์ดี๊..ดี จังเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=04-08-2007&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=04-08-2007&group=2&gblog=9 Sat, 04 Aug 2007 14:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-07-2007&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-07-2007&group=2&gblog=8 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[หินน้ำมันในโคลน...มีพี่สาวเพิ่มขึ้นอีกคนแล้วเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-07-2007&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-07-2007&group=2&gblog=8 Mon, 30 Jul 2007 18:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-07-2007&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-07-2007&group=2&gblog=7 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน...สิ่งที่ฉุดรั้งเราขึ้นมาจากหลุมดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-07-2007&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=28-07-2007&group=2&gblog=7 Sat, 28 Jul 2007 12:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=22-07-2007&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=22-07-2007&group=2&gblog=6 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินก้อนนั้นกับศิลาน้ำแข็ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=22-07-2007&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=22-07-2007&group=2&gblog=6 Sun, 22 Jul 2007 10:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-07-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-07-2007&group=2&gblog=5 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต...ไม่ง่ายเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-07-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=14-07-2007&group=2&gblog=5 Sat, 14 Jul 2007 15:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-06-2007&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-06-2007&group=2&gblog=4 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปดาห์หฤโหด+รักนะคาเมะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-06-2007&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=30-06-2007&group=2&gblog=4 Sat, 30 Jun 2007 18:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=17-06-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=17-06-2007&group=2&gblog=3 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเม็ดเลือดขาวทำสงครามกับเชื้อไวรัส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=17-06-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=17-06-2007&group=2&gblog=3 Sun, 17 Jun 2007 19:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-05-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-05-2007&group=2&gblog=1 https://sasikan-may.bloggang.com/rss <![CDATA[แปรภาพเป็นผีมีศาลได้เสียที]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-05-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasikan-may&month=26-05-2007&group=2&gblog=1 Sat, 26 May 2007 21:20:52 +0700